Úvodní stránka Kontakt Donoři ICOS CPDM

  Centrum sociálních služeb
Úvodní strana
O nás
Kontakty
Zdroje financování
Partneři
Kontaktní formulář
Podávání stížnosti
Pro média
Pro dárce
Vzdělávání - projekt ESF
  Právní poradna zdarma
V čem vám pomůžeme
Provozní doba, kontakty
Vložit dotaz
Vyhledávání
Odpovědi:
Pracovní právo [140]
Rodinné právo [228]
Občanské právo [249]
Bytová oblast [55]
Sociální systém [73]
Správní právo [8]
Lidská práva a diskriminace [20]
Finanční gramotnost, exekuce a dluhy [69]
Ostatní [203]
Nezodpovězené dotazy
  Služby a programy CSS
Právní poradna zdarma
Osobní asistence
Dobrovolnické centrum
Informační centrum pro seniory
Rodinné centrum Krumlík
Probační program "Právo pro každý den" 2010 - 2013
Mediace - řešení konfliktů
Kurzy - trh práce
Vzdělávání
Agentura pro sociální začleňování - Větřní
Poradna - spotřebitelská a finanční problematika
  Databáze organizací
Sociální oblast
  Archiv projektů
Diskriminace a lidská práva
Probační program "Právo pro každý den" 2008-2009
Probační program "Právo pro každý den" 2007-2008
Cesta ke změně - podpora zaměstnávání
Diskriminace 2007 - 08
Komunitní plánování
Bytová problematika - právní poradna
Nejste na to sami, proč nepodepsat smlouvu, které nerozumím

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

ICOS Český Krumlov a jeho Centra sociálních služeb

pro občany v nepříznivé sociální situaci v regionu Českokrumlovska, regionu Trhové Sviny a jižních Čech
AKTUÁLNĚ: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI SOCIÁLNÍ PRAOCVNÍK. UZÁVĚRKA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 18.10.2013. VÍCE V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU.
Výběrové řízení na pozici sociální pracovník.pdf, 81 kB

Bezplatné právní poradenství je poskytováno od roku 2007 jako registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována dle Standardů kvality v sociálních službách, které zaručují diskrétnost, nestrannost, osobní přístup ke klientům.

Poradenský a konzultační servis nabízí občanům v nepříznivé sociální situaci* orientaci v nárocích, možnostech a službách, které mohou zmírnit či vyřešit obtížnou situaci klienta nebo mu takovou pomoc zprostředkovat.
Poradna funguje v Českém Krumlově (Náměstí Svornosti 2), její pobočky najdete také v Trhových Svinech, Nových Hradech, ve Větřní a Kaplici. Kontakty a provozní dobu najdete ZDE.


Služby bezplatného právního poradenství jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci (jde o situaci, kdy si pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení nemohou uspokojit životní potřeby, tj. lidé např. pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi...), a to v regionu Českokrumlovka (ORP Český Krumlov a Kaplice) a regionu Trhové Sviny (ORP Trhové Sviny) a také lidem z ostatních regionů jižních Čech, pokud se nemohou nebo nechtějí obrátit na obdobnou organizaci v místě svého bydliště. Cílovou skupinou služby nejsou právnické osoby, společenstva vlastníků, NNO, spolky a subjekty, jejichž cílem je vytvářet zisk. Část provozní doby poradny je vyhrazena pro terénní práci, úterý dopoledne pak pro cílovou skupinu imigranti a azylanti v nepříznivé soc. situaci, s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.Služby bezplatného právního poradenství zahrnují především:

 • základní a odborné sociální poradenství - poskytování informací, způsobů řešení popřípadě zprostředkování kontaktu s dalšími organizacemi
 • právní poradenství - poskytnutí základních informací ohledně dané problematiky, nastínění způsobu řešení, popřípadě pomoc se sepsáním potřebných dokumentů, které potřebuje klient k řešení své tíživé situacek
 • zastupování klienta - pouze v opodstatněných případech porušování práv občanů dle možností jednotlivých projektů.

a to zejména v následujících oblastech:

 • Pracovní právo – např: vznik a ukončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele, pracovní doba, pracovní podmínky a péče o zaměstnance, dovolená, škoda způsobená zaměstnavateli i zaměstnancem, nezaplacení dlužné mzdy či platu, přeřazení, aj.
 • Občanské právo – např. exekuce, nájemní právo (nájem, pronájem), ochrana spotřebitele, reklamace, osobní bankrot, odpovědnost za škodu, aj.
 • Rodinné právo – např. vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost
  (úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem,
  rozvodové a porozvodové spory) - ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí.
 • Správní právo - nesprávné postupy úřadů, pracovníků úřadů, řešení odmítnutí plného či částečného invalidního důchodu aj.
 • Sociální systém– výpočet životního minima a případné další otázky ohledně sociálních dávek, aj.
 • Lidská práva - pomoc a poradenství v případech porušování práv občanů


Poradenství není poskytováno v oblastech: trestní právo, problematika vlastnictví, darování, kupní smlouvy, převody nemovitostí,...


PROVOZNÍ DOBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRÁVNÍ PORADNY ZDE


Služby poradny jsou poskytovány v Českém Krumlově přímo v prostorách ICOS Český Krumlov, o.s. a jeho Centra sociálních služeb (Nám. Svornosti 2, Český Krumlov), v Trhových Svinech v prostorách městského úřadu Trhové Sviny (Žižkovo náměstí 40), v Nových Hradech (Nám. Republiky 43), v Kaplici je zázemí služby v prostorách radnice (Náměstí 70), ve Větřní v Domě služeb (Šumavská 1). Po domluvě je ale možné využít nabízené služby i mimo prostory organizace (např. v domácnosti, v zaměstnání, u organizace, která vám službu doporučila atp.). Část provozní doby poradny je vyhrazena pro terénní práci, úterý dopoledne pak pro cílovou skupinu imigranti a azylanti v nepříznivé soc. situaci, s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
Prvotní kontakt s klientem zajišťují sociální pracovníci poradny, závažnější případy jsou řešeny zprostředkovaně přes sociálního pracovníka s externími spolupracujícími právníky. Podrobnější informace najdete například v přiložených letácích služby a níže uvedených dokumentech.


Leták bezplatné právní poradny - Český Krumlov.pdf, 350 kBLeták BPP - provozní doby a kontakty (r. 2013).pdf, 1 MBLeták bezplatné právní poradny - imigranti, azylanti - CZ.pdf, 1 MB

Služba bezplatného právního poradenství je řádně registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.ZÁKLADNÍ DOKUMENTY BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY:


Poslání a cíle BPP.pdf, 108 kBPodmínky poskytování BPP.pdf, 144 kBEtický kodex pracovníků BPP.pdf, 104 kBMinimální standardy služby BPP.pdf, 165 kBDalší dostupné služby a poradny.pdf, 117 kBZahájení služby bezplatného právního poradenství bylo v letech 2005 a 2006 podpořeno prostřednictvím Evropské komise (DG Education and Culture), Evropské unie a Jihočeského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu. Služba právního poradenství je od roku 2007 registrována jako sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základní chod služby je podpořen z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na spolufinancování přispívá i město Český Krumlov v rámci grantů na podoru naplňování komunitního plánu. V oblasti diskriminace a ochrany práv občanů byla v letech 2007 až 2008 poradna podpořena prostřednictvím Evropské unie v rámci programu NROS Transition Facility 2005, v letech 2009 a 2010 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. V roce 2010 na chod poradny v oblasti bytové problematiky přispělo také Ministerstvo místního rozvoje ČR. Pobočka poradny v Trhových Svinech pak funguje od srpna 2011 za podpory města Trhové Sviny a Sdružení Růže. Od roku 2011 také poradna spolupracuje s Centrem na podporu cizinců - Jihočeský kraj (pod Správou uprchlických zařízení MV ČR) pro cílovou skupinu imigranti a azylanti v nepříznivé soc. situaci, s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky. Od roku 2013 pak poradna funguje ve spolupráci s městem Kaplice a obcí Větřní také v těchto lokalitách.